top of page
Elise Berkvens, Beeldende Kunst, Fine Arts, Painting, Schilderkunst, HISK,
Over mij
IMG_4485.jpg
Beschikbare werken

Beschikbare werken 

Klik op de pijltjes om verder te kijken of
 op de afbeelding om te vergroten met details

about.

Interpretaties

Ik zie mijn werk naast abstracte schilderijen ook als mentale landschappen. Het uitzicht schommelt tussen de tweede en derde dimensie, de echte wereld en de mentale ruimte die ongrijpbare gevoelens en stemmingen weerspiegelen. Ik geloof in de kracht van een 2D-beeld uit elkaar te scheuren en dat van daaruit een wandelende meditatie in een bewegend landschap tevoorschijn komt. Mijn missie is om de kijker de mogelijkheid te bieden om tussen (innerlijke) lagen te observeren, de kracht van transformatie te ontdekken, te bevragen wat ze zien, gerelateerd aan hun innerlijke ervaring en reflecties. Het is als een reis die vertrekt vanuit de identificatie van vormen naar de ruimte waarin alles gebeurt.

Elise Berkvens

Als galerist hanteer je onbewust een aantal selectiecriteria waar een authentieke beeldtaal, maturiteit en kwalitatieve consistentie je alvast over de streep trekken om een kunstenaar te benaderen. Maar er is meer nodig om een samenwerking aan te gaan.

Toen ik Elise ontmoette, kon ik alleen maar vaststellen dat haar persoonlijkheid net zo authentiek en oprecht is als haar werk. De invalshoek waarmee ze het leven aanschouwt en omarmt, zit vervat in haar beeldtaal. Elise weet kleur en vorm samen te brengen met intensiteit en een intrigerende signatuur. Ze trekt je zowaar in haar werk met typerende perspectieven, subtiele details, doordachte composities en herinterpreteringen.

Daarnaast is het werk van Elise erg actueel. Niet omdat ze actuele pijnpunten aankaart of de huidige angstcultuur verbeeldt, maar net omdat ze als tegenreactie een surreële, intieme en essayistische mentale ruimte creëert die een gelaagde rust genereert. Ze slaagt erin om in elk werk verschillende betekenissen op te roepen met details en motieven, die subtiele links leggen binnen de composities van haar werk, wat bijdraagt tot een actuele, coherente wereld die tijd en ruimte overstijgt. Haar werken zijn nooit slechts een momentopname, maar vertellen een verhaal met een open begin en einde.

Katrien Dessers, Galeriehoudster Galerie Dessers te Hasselt


 

Toen Alice (in Alice in Wonderland) op een tweesprong kwam, vroeg ze aan de kat welke kant ze op moest. “Dat hangt af waar je heen wil”, antwoordde de Kollumer kat. “Dat weet ik niet” repliceerde Alice. “In dat geval maakt het niet uit” besloot de kat.

Dit is de attitude die de kijker bij het werk van Elise Berkvens dient aan te nemen. Met traagheid verdwalen in haar schilderijen is een zalige en zelfs metafysische ervaring. Elise schildert niet dè realiteit maar brengt de vele realiteiten samen. Wat en hoe we de dingen zien, is immers afhankelijk van onze positie (plaats, houding, stemming) ten opzichte van die realiteit. Met een grote spirituele vrijheid neemt de kunstenares vele posities in. Nadat ze in haar hoofd gedeconstrueerd zijn, worden ze herschikt volgens de wil(lekeur) van de schepper. Berkvens werk nodigt ons uit om vrijer te kijken, niet geconditioneerd door de traditie of gewoonte waarmee we een kunstwerk benaderen. Het doet me denken aan Maharshi: “Bestaan of bewustzijn is de enige werkelijkheid die er is. Bewustzijn is het scherm waarop alle beelden komen en gaan. Het scherm is echt, de beelden erop slecht schaduwen”. Elise begrijpt het menselijk onvermogen om alles waar te nemen en herconstrueert een wereld om hem in zijn vele dimensies te tonen.

Veel werken van Berkvens roepen referenties aan het kubisme op, maar dit gaat verder; haar werk transcendeert de werkelijkheid nadat eerst alle facetten ervan verkend zijn. Je kan stellen dat één schilderij een mengeling of puzzel is van een veelheid aan werken. Een veelheid die zich niet meteen ontsluit maar die zich gestaag openbaart. We het werk ten volle wil proeven, moet traag degusteren want de vele lagen geven zich niet meteen bloot.

Gegrepen door de rijke inhoud van haar werk, zouden we haar ambacht vergeten. Er is geen twijfel: Elise Berkvens kent haar métier! Ja, ze kan schilderen, ze kent de potentie van het kleurenpalet dat ze gebruikt maar is zovéél meer!

Jan Leysen, Curator en kunstverzamelaar

Het werk van Elise laat een niet onaardige, zelfs opmerkelijke productie zien. Schilderijen als (...) zijn reeds intrigerend in de mate dat zij tonen hoe ongrijpbaar de ervaring van ruimte wordt zodra zij wordt geëvoceerd in een eendimensionale vlak. Op haar best houdt Elise zich op in dit onherbergzame in-between tussen ruimte en plat vlak (…) In potentie is zij in staat tot een eigentijds magisch realisme, een soort van metafysische schilderkunst.

Antoon Van den Braembussche, kunstfilosoof

bottom of page